De afgelopen jaren hebben wij ruime ervaring opgedaan in de bemiddeling en begeleiding van ICT-kandidaten met autisme. Wij weten de doelgroep aan te spreken, te ontwikkelen en duurzaam in te zetten op een ICT-specialisme.

Wij bemiddelen voor functies en specialisaties als Software tester TMap, Helpdesk specialist, Systeembeheerder Windows Linux, Developer .NET C# Java PHP, Ethical hacker, Securityspecialist en Data analist R en Python.

Vaak hebben kandidaten met autisme geen aansluitend of passend opleidingsniveau. De arbeidsmarkt ICT vraagt om een hbo denk- en analyseniveau. Wij hebben hiervoor een testprogramma ontwikkeld. Onze Talentscan geeft inzicht in het ontwikkelde denkniveau gerelateerd aan het hbo-denkniveau. Uitkomsten van de Talentscan worden ook gebruikt om gerichte jobcoaching te kunnen inzetten.

Wij kunnen u geselecteerde ICT hbo-kandidaten aanbieden met diverse arbeidscontracten. Voor werkervaring, detachering en overname hebben wij diverse specialisten beschikbaar. Uitgangspunt is dat wij gezamenlijk in de ICT-kandidaat investeren om een duurzame plaatsing te realiseren.

Duurzame plaatsing van autisme kandidaten kan alleen succesvol zijn met jobcoaching. Hiervoor is een begeleidings- en bemiddelingstraject ontwikkeld. Elke kandidaat komt met een vaste jobcoach.